سرویس پخش زنده‌ی اَبر دِراک
تداکس تهران - خوش‌بینی مسئولانه ۲۰۱۹
تداکس تهران ۲۰۱۹: خوش‌بینی مسئولانه
سالن همایش‌های برج میلاد

رویداد به پایان رسیده است

تداکس تهران ۲۰۱۹: خوش‌بینی مسئولانه
سالن همایش‌های برج میلاد

رویداد به پایان رسیده است